Strength of synergy!

Pozovite nas

+386 59 789 700

Radno vreme

08:00 - 18:00
KONTANTIRAJTE NAS

EcoVadis

Kompanija Silo Jeličić d.o.o.

EcoVadis

Kao dodatni korak u smeru uspostavljanja novih standarda poslovanja i društvene odgovornosti opredelili smo se za ocenu našeg ESG menadžment sistema u skladu sa EcoVadis smernicama, zbog unapređenja društveno odgovornog i održivog poslovanja.

Nakon uspešne EcoVadis provere provere možemo sa ponosom da konstatujemo da smo potvrdili našu dosadašnju dobru praksu , a da nas je proces same provere doveo do novih uvida u mogućnosti daljeg razvoja i napredovanja.